Lịch Sử Quân Sự Việt Nam (14 Tập), Lịch Sử Quân Sự Việt Nam

Lịch sử quân sự vn (14 tập) - Viện lịch sử vẻ vang Quân Sự việt nam - bộ Quốc Phòng

Bộ lịch sử hào hùng Quân sự việt nam gồm 14 tập, là một trong những bộ sách rất công sức và có giá trị, được xem như như cỗ sử bự đương đại, dựng lại toàn bộ hoạt động quân sự của dân tộc bản địa trong các cuộc chiến tranh phòng xâm lược, đảm bảo Tổ quốc, của cả những nỗ lực mở nước của phụ vương ông và các cuộc nội chiến từ thời Hùng vương vãi – An Dương Vương cho tới ngày nay.

Bạn đang xem: Lịch Sử Quân Sự Việt Nam (14 Tập)

*

Bộ sách là công trình lịch sử hào hùng quân sự đồ dùng sộ, xuyên suốt chiều dài lịch sử vẻ vang dân tộc từ khởi đầu dựng nước, giữ lại nước cho tới hết cố kỷ XX, tất cả 14 tập:

-Lịch sử quân sự chiến lược Việt Nam. Tập 1: bắt đầu giữ nước. Thời Hùng vương vãi - An Dương Vương, đề cập đến những hoạt động quân sự của người việt cổ trong quá trình đầu của lịch sử vẻ vang quân sự Việt Nam: tiến độ Hùng vương vãi - An Dương Vương.-Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 2: Đấu tranh giành tự do tự nhà (từ năm 179 tr.CN cho năm 938), là lịch sử quân sự dân tộc quá trình Bắc trực thuộc và phòng Bắc thuộc, kể từ sau lose của An Dương vương đến thắng lợi Bạch Đằng (938).-Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 3: Thời Ngô - Đinh - tiền Lê - Lý (939 - 1225), nói đến cục bộ nội dung lịch sử hào hùng quân sự quá trình đầu thời kỳ độc lập, ráng kỷ X - XII, trường đoản cú thời Ngô đến thời Lý; trong những số ấy có sự nghiệp dẹp loàn của vua Đinh và lịch sử vẻ vang hai cuộc kháng chiến chống Tống vì chưng Lê Hoàn cùng Lý hay Kiệt lãnh đạo.-Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 4: hoạt động quân sự thời nai lưng (Thế kỷ XIII-XIV), là lịch sử quân sự trong một quy trình oanh liệt của dân tộc với kế sách duy trì nước tiếnbộ, gần như thành tựu trên nghành nghề dịch vụ quân sự, phần đa chiến công oai hùng của quần chúng. # ta trong cha lần binh lửa chống Nguyên - Mông cùng những tư tưởng quân sự trong giai đoạn lịch sử vẻ vang này.-Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 5: hoạt động quân sự thời hồ nước - Lê Sơ (thế kỷ XV), đề cập cục bộ lịch sử quân sự dân tộc từ thời Hồ cho Lê Sơ (thế kỷ XV), trong các số ấy có lịch sử cuộc binh cách chống Minh thời Hồ, khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XV, về những vấn đề quốc phòng - quân sự giai đoạn Lê Sơ.-Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 6: hoạt động quân sự từ năm 1527 cho năm 1771), là lịch sử hào hùng quân sự dân tộc trong gần ba nuốm kỷ từ trên đầu thế kỷ XVI cho trước cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, bao hàm những vận động quân sự trong giai đoạn lộ diện các trường phái phong loài kiến với những cuộc chiến tranh giành quyền lực tối cao và khởi nghĩa nông dân kháng phong kiến ở nước ta.-Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 7: hoạt động quân sự thời Tây tô (1771-1802), thể hiện toàn thể sự nghiệp quân sự chiến lược của Tây sơn - Nguyễn Huệ trong quy trình đánh tung thù trong giặc ngoài, bao gồm cả trào lưu khởi nghĩa dân cày Tây Sơn cùng hai cuộc binh lửa chống Xiêm (1784-1785) và kháng Thanh (1788-1789).-Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 8: chuyển động quân sự từ năm 1802 mang đến năm 1896, giải trình lịch sử vẻ vang quân sự giai đoạn từ đầu thế kỷ XIX cho 1896, có nghĩa là từ khi triều Nguyễn thành lập và hoạt động đến khi phong trào Cần vương vãi thất bại. Lịch sử hào hùng quân sự giai đoạn này bao gồm những hoạt động quân sự dưới triều Nguyễn và trào lưu chống thực dân Pháp xâm lược vào nửa vào cuối thế kỷ XIX làm việc Việt Nam.-Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 9: vận động quân sự từ thời điểm năm 1897 đến bí quyết mạng mon Tám 1945, bao gồm những chuyển động quân sự của dân tộc trong tiến trình từ lúc thực dân Pháp bắt đầu tiến hành khai quật thuộc địa ở việt nam (1897) đến bí quyết mạng mon Tám 1945, trong các số ấy gồm những phong trào chống đế quốc với phong kiến, sự xuất hiện thêm tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, quy trình xây dựng lực lượng và chiến đấu vũ trang bên dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng sản nước ta tiến tới chiến hạ lợi rực rỡ của phương pháp mạng tháng Tám.-Lịch sử quân sự chiến lược Việt Nam. Tập 10: Cuộc tao loạn chống thực dân Pháp (1945-1954), gồm lịch sử hào hùng quân sự từ bỏ sau biện pháp mạng tháng Tám, giai đoạn toàn nước tiến hành cuộc nội chiến chống Pháp (1945-1954), trong các số ấy gồm bốn tưởng quân sự sài gòn và con đường lối quân sự chiến lược của Đảng về triển khai chiến tranh nhân dân kháng xâm lược, gây ra lực lượng thiết bị nhân dân, bước trưởng thành của quân đội dân chúng Việt Nam, các giai đoạn phát triển và nghệ thuật quân sự trong loạn lạc thần thánh của dân tộc bản địa ta.-Lịch sử quân sự chiến lược Việt Nam. Tập 11: Cuộc đao binh chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), bộc lộ nguồn gốc, quy trình của cuộc chiến tranh dân chúng giải phóng dân tộc và đảm bảo an toàn Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản trị Hồ Chí Minh, công việc phát triển tỏa nắng rực rỡ của thẩm mỹ quân sự hiện đại Việt Nam, gần như chiến công oanh liệt của quân với dân ta, nguyên nhân thắng lợi và bài xích học lịch sử vẻ vang của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.-Lịch sử quân sự Việt Nam. Tập 12: Những yếu tố hợp thành sức mạnh vn thắng Mỹ. Từ diễn biến của cuộc loạn lạc chống Mỹ, cứu nước, tập 12 đang đúc kết, giải thích những vấn đề quân sự nổi bật, như quá trình xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, vụ việc binh khí - chuyên môn quân sự, xây dừng hậu phương chiến tranh, bốn tưởng, mặt đường lối quân sự, phương thức thực hiện chiến tranh và thẩm mỹ và nghệ thuật quân sự việt nam trong tiến trình này.-Lịch sử quân sự chiến lược Việt Nam. Tập 13: Thời kỳ xây dựng và bảo đảm an toàn Tổ quốc (1975-2000), có những chuyển động quân sự của quân với dân ta từ sau đại thắng ngày xuân năm 1975 mang lại năm 2000, trong số ấy có cả trận đánh tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên thuỳ phía tây-nam và phía Bắc, một số trong những vấn đề quốc chống - an ninh và quá trình xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng. # trong sự nghiệp đổi mới cùng những hoạt động quân sự nhằm đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước cùng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam.-Lịch sử quân sự chiến lược Việt Nam. Tập 14: Tổng luận. Từ bỏ thực tiễn chuyển động quân sự của dân tộc bản địa ta từ bỏ xưa tới thời điểm này đúc kết những đặc thù lớn của lịch sử dân tộc Quân sự việt nam trên vớ cả nghành tổ chức và vận động quân sự, rút ra phần nhiều quy pháp luật của lịch sử quân sự, những quan điểm và tứ tưởng quân sự, những bài học kinh nghiệm (kể cả những bài học kinh nghiệm thành công và bài học thất bại), những cửa hàng và nguồn cội của sức khỏe quân sự nước ta trong lịch sử dân tộc khởi nghĩa cuộc chiến tranh chống xâm lược.

.....

Bộ sách là công trình lịch sử dân tộc quân sự vật sộ, xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc từ buổi đầu dựng nước, giữ nước cho tới hết cố kỉnh kỷ XX, gồm 14 tập:Tập 1: buổi đầu giữ nước thời Hùng vương – An Dương Vương.Tập 2: Đấu tranh giành chủ quyền tự nhà (từ năm 179 trước Công nguyên đến năm 9380.)Tập 3: Thời Ngô – Đinh – chi phí Lê – Lý (939 – 1225).Tập 4: hoạt động quân sự thời nai lưng (1226 – 1400).Tập 5: hoạt động quân sự thời hồ – Lê Sơ (1400 – 1527)Tập 6: vận động quân sự từa năm 1528 đến năm 1771.Tập 7: chuyển động quân sự thời Tây tô (1771 – 1802).Tập 8: chuyển động quân sự từ thời điểm năm 1802 đến năm 1896.Tập 9: vận động quân sự từ thời điểm năm 1897 đến giải pháp mạng tháng tám năm 1945.Tập 10: Cuộc nội chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954).Tập 11: Cuộc loạn lạc chống Mỹ, cứu giúp nước (1954 – 1975).Tập 12: Những nhân tố hợp thành sức mạnh nước ta thắng Mỹ.Tập 13: Thời kỳ desgin và bảo đảm tổ quốc (1975 – 2000).Tập 14: Tổng luận.

Xem thêm:

Sách Khai Minh trân trọng trình làng bạn gọi !


*

hầu như chủ trương công tác lớn
Đưa quyết nghị của Đảng vào cuộc sống
Tổng kết trong thực tiễn và kinh nghiệm
bình luận - Phê phán

nghệ thuật và thẩm mỹ sử dụng lực lượng trong Chiến dịch tiến công bằng Giã, Đông Xuân 1964 - 1965


thắng lợi Bình Giã là mốc son chói lọi trong lịch sử hào hùng kháng chiến kháng Mỹ, cứu vãn nước của dân tộc, khắc ghi bước trưởng thành và cứng cáp vượt bậc của chủ lực Quân Giải phóng miền nam gắn với sự phát triển quan trọng đặc biệt của thẩm mỹ và nghệ thuật chiến dịch Việt Nam. Thành công của Chiến dịch vướng lại nhiều bài học quý về thẩm mỹ tổ chức, sử dụng lực lượng, cần liên tiếp được nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, phạt triển

Nét rất nổi bật về nghệ thuật và thẩm mỹ quân sự vào trận Ấp Bắc năm 1963


tuy vậy lực lượng ít hơn địch các lần, tuy nhiên với tinh thần pk anh dũng, mưu trí, trí tuệ sáng tạo và thẩm mỹ quân sự độc đáo, ta đang giáng mang lại địch một đòn chí mạng, giành thắng lợi vang dội. Chiến thắng Ấp Bắc biến dấu mốc đặc biệt trong quy trình cuộc binh cách chống Mỹ, cứu nước, với tương đối nhiều nét khá nổi bật về thẩm mỹ và nghệ thuật quân sự.

nghệ thuật và thẩm mỹ đánh điểm, vây điểm, diệt viện vào Chiến dịch Hiệp Đức - Đồng Dương


Chiến dịch Hiệp Đức - Đồng Dương bước đầu hủy diệt hiệu quả thành phần quan trọng quân Mỹ với quân ngụy ở vùng liền kề ranh, góp thêm phần mở rộng lớn vùng giải hòa và tạo ra chuyển biến bắt đầu trong cầm cố tiến công chiến lược trên mặt trận miền Nam. Thành công của Chiến dịch còn lại nhiều bài học quý, duy nhất là nghệ thuật và thẩm mỹ đánh điểm, vây điểm, khử viện, cần phải nghiên cứu, áp dụng trong chiến tranh đảm bảo an toàn Tổ quốc.

Sự lãnh đạo chiến lược của trung ương Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định thắng lợi trong Chiến dịch tây bắc năm 1952


Chiến dịch tây bắc năm 1952 giáng cho kẻ thù đòn thua trận nặng nề về quân sự, tạo sự thay đổi trên chiến trường chính bắc bộ theo hướng có ích cho ta, đóng góp phần đưa cuộc binh đao chống thực dân Pháp của quân và dân ta cải cách và phát triển lên một bước mới, mang tính chất quyết định.

Quyết sách tối ưu của vương triều nhà Trần trong sự nghiệp dựng nước với giữ nước


Nước Đại Việt thời công ty Trần là giang sơn độc lập, tự chủ và cải cách và phát triển mạnh mẽ, đạt được rất nhiều thành tựu to mập trên các lĩnh vực: bao gồm trị, quân sự, gớm tế, văn hóa, làng hội. Bao gồm được thành quả này đó là vì vương triều bên Trần đã tiến hành nhiều quyết sách sáng sủa suốt, đẩy mạnh được sức khỏe tổng hợp của toàn dân tộc trong công cuộc xây dừng và bảo vệ giang sơn, bờ cõi.

Bàn về thẩm mỹ quân sự “lấy nhỏ dại thắng lớn, đem ít địch nhiều, lấy yếu tiến công mạnh” trong lịch sử dân tộc chống giặc nước ngoài xâm của dân tộc


chọn lọc đường lối cuộc chiến tranh nhân dân là sự lựa chọn duy tốt nhất đúng của Đảng, bên nước và Nhân dân ta; trong số đó “lấy nhỏ tuổi thắng lớn, mang ít địch nhiều, đem yếu tấn công mạnh” là nội dung thẩm mỹ quân sự nhà đạo,

Chiến dịch Nông tô - Thượng Đức - bước cứng cáp nghệ thuật tác chiến hiệp đồng binh chủng


thắng lợi Nông tô - Thượng Đức phá vỡ vạc phòng con đường vòng bên cạnh khu căn cứ quân sự liên hợp Đà Nẵng, vượt qua kế hoạch “lấn chỉ chiếm và bình định” của địch, tạo thành thế với lực mới cho cuộc Tổng đánh và nổi dậy năm 1975; đồng thời, lưu lại bước trưởng thành và cứng cáp về nghệ thuật và thẩm mỹ tác chiến giao kèo binh chủng.

thẩm mỹ và nghệ thuật “đánh điểm, diệt viện” vào chiến dịch Đồng Xoài


quán triệt sâu sắc phương châm “đánh có thể thắng” và tiến hành “đánh điểm, diệt viện”, lấy tấn công địch ứng cứu giải lan bằng đường đi bộ và đổ bộ đường ko là chủ yếu, nên trong Đợt 1 của Chiến dịch, cỗ Tư lệnh vẫn tập trung đa số lực lượng để tiến công những chi quần thể quân sự vững chắc và kiên cố của địch.

ENGLISH
中文
Đọc tạp chí in
Tiêu điểm
"Sự khiếu nại Vịnh Bắc Bộ" năm 1964 và bài bác học thành công trận đầu của quân, dân miền Bắc
Tin, bài xích xem nhiều

thẩm mỹ sử dụng lực lượng trong Chiến dịch tiến vô tư Giã, Đông Xuân 1964 - 1965


| | | | | | | |
S. TẠ quang đãng CHUYÊNPhó Tổng Biên tập: Đại tá, Th
S. HOÀNG VĂN TRƯỜNG;Đại tá, PGS, TS. NHÂM CAO THÀNH© 2013 bản quyền ở trong về tập san Quốc phòng toàn dân. Bảo lưu hồ hết quyền
kinhnghiemdulich.edu.vn; thukytoasoan.qptd
gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *